Performance Designed Products LLC (''PDP'') förstår, att skydda dina privata uppgifter är mycket viktigt för dig och att du vill att vi gör så välbetänkt och med noggrannhet. Denna Integritetspolicy är menad att hjälpa dig att bättre förstå hur vi samlar, använder och lagrar dina personuppgifter - vare sig du anväder PDPs producter, mjukvaror, applikationer, eller tjänster (tillsammans kallat ''Tjänsterna''), eller besöker en av PDPs websidor. Tjänsterna inkluderar tjänster tillhandhållna av Bazaarvoice, Inc., PDPs tredje part kundtjänstleverantör. Bazaarvoices Integritetspolicy (befintlig vid: www.bazaarvoice.com/legal/privacy-policy/) är härmed införlivad genom referens och gjord del av denna Intigritetspolicy. Skulle du ha några frågor rörande Bazaarvoices Intigritetspolicy, var vänlig kontakta Bazaarvoices Privacy Team på +1(866) 522-9227 eller privacy@bazaarvoice.com.

Genom att använda någon av PDPs tjänster godkänner du villkoren i denna Integritetspolicy och Bazaarvoices Integritetspolicy så väl som PDPs Slutanvändarlicensavtal, om tillämplig. GÅ INTE in i och/eller utnyttja Tjänsterna, eller SLUTA använda tjänsterna, om du inte godkänner någon del av denna Integritetspolicy, Bazaarvoices Integritetspolicy eller PDPs Slutanvändarlicensavtal.

A. Vilken information samlar vi in

Informationen vi samlar in från kunder hjälper oss bättre förstå våra kunders behov och hjälper oss att förbättra våra webbplatser och din shoppingupplevelse. Här är de typer av information vi samlar in:

När du besöker en PDP-webbplats använder vi din Internetprotokoll-adress för att kunna identifiera dig och din kundvagn, samt samla in bred demografisk information. Våra webbplatser kan använda cookies för att hålla reda på sakerna i din kundvagn så att du inte behöver lägga till dem varje gång du gör ett besök. Godkännande av cookies är inte ett krav för att surfa runt på våra webbplatser, men vår kundvagn kräver att du accepterar cookies för att fungera korrekt, och därför måste du acceptera cookies för att kunna lägga beställningar på våra webbplatser. Cookies används inte för att lagra kundens personuppgifter.

När du gör en beställning samlar vi in grundläggande information från dig, inklusive ditt namn, din e-postadress, frakt- och faktureringsadress, telefonnummer, IP-adress, enhetsdata och kreditkortsuppgifter. Vi använder denna information för att bekräfta och genomföra din beställning samt att svara på eventuella frågor du har. När vi finner det lämpligt delar vi din personliga information med vissa tredjepartsförmedlare och online-partners (t.ex. e-handelsplattformar, kreditkortsprocessorer, fraktbolag, etc.) för att hjälpa oss behandla och skicka din beställning. Kundens e-postadress som tillhandahålls som en del av beställningsprocessen eller skapandet av kontot, sparas i en databas och är föremål för användning och delning enligt beskrivningen ovan. Din e-postadress kan användas för marknadsföring, med förbehåll för ditt samtycke och gällande lag.

PDP har en ”maila en kompis”-funktion på våra webbplatser som låter dig dela produktinformation eller annan information om våra webbplatser eller produkter med dina vänner. Alla e-postadresser som vi får in via dessa funktioner används för riktning av e-postkommunikationen. Dessa e-postadresser sparas inte i vår databas, och används inte för kommunikation annat än för det syfte som de ursprungligen samlades in för. PDP har ett e-postaviseringsprogram som informerar kunder när en viss produkt är tillgänglig för köp. E-postadresser som tillhandahålls för den här tjänsten används endast för att skicka e-postaviseringar och tas bort efter användning.

PDP-webbplatser kan ha sociala medier-knappar som låter användare dela produktinformation, artiklar eller annan information med sina vänner via sociala nätverk som Twitter, Instagram och Facebook. PDP behåller ingen information om dina sociala nätverk och driver sina marknadsföringsaktiviteter på sociala medier i enlighet med alla relevanta krav som anges av nämnda sociala nätverken.

Vi kan också använda information som härrör från din användning av våra webbplatser (inklusive, men inte begränsat till, din e-postadress), eller information om de inköp du gör som kan användas i vår egen marknadsföring och andra ändamål. Vi kan dela din information med företag med vilka vi har marknadsföringssamarbeten eller andra affärsrelationer.

När du använder PDP:s produktprogram och applikationer kan vi samla in ditt namn, din e-postadress och annan personlig information som du förser oss med för användning till sådan programvara och sådan applikationer (till exempel kontoinloggning, autentisering etc.). PDP samlar också automatiskt in information om spelkonsolens och/eller persondatorns hårdvara och programvara, inklusive användarkonfiguration, kalibrering och diagnostiska inställningar. Denna information används av PDP för att tillhandahålla och driva Tjänsterna, för att upprätthålla kvaliteten på Tjänsterna och för att tillhandahålla generell statistik om användningen av Tjänsterna. PDP kan också samla in kundidentifierbar information och aggregerad data om användarpreferenser och produktkonfiguration för att utveckla framtida produkter och för marknadsföring, kundservice och affärsändamål.

B. Vår användning av din information

När du gör en beställning samlar PDP in ditt namn, din e-postadress, frakt- och faktureringsadress, betalningsuppgifter, företagsnamn, telefonnummer, IP-adress och enhetsdata. Vi behöver denna information för att förse dig med våra tjänster, inklusive support och bearbetning av beställningar, autentisering och för att hantera betalningar. Vi använder också informationen för att förbättra våra tjänster.

PDP samlar också in och använder icke-personlig identifierbara data och information från kunden samt aggregerad data för att leverera Tjänsterna till dig. PDP håller koll på de menyer och sidor våra kunder besöker för att avgöra vilka tjänster som är mest populära. PDP spårar också åtkomsttider per session, t.ex. när en användare får åtkomst till och slutar använda Tjänsterna och om användaren har tillgång till Tjänsterna på en konsol eller en personlig dator. Dessa data kan användas för att leverera anpassat innehåll och reklam som vi använder för användare vars beteende indikerar att de är intresserade av ett visst ämnesområde.

PDP kan använda spårning för att annonsera eller skapa remarketinggrupper för användare baserat på användarbeteende/deras besök och användning av våra tjänster. PDP kan också rikta in sig på dessa användare via anpassade annonser baserat på användaranpassade inställningar och preferenser, sympatier/intressen och geografiska platser. PDP delar endast data genom tredjepartsspårning till exempel Google Analytics. Om och när vi annonserar till användare kan du välja bort det genom att klicka på kryssrutan Avregistrera. PDP kan använda icke-personlig identifierbara data och information från kunden för att leverera anpassade annonser till användare via annonsplattformar från tredje part. PDP kan dela icke-personlig identifierbara data och information från kunden med tredje part för att utföra tjänster (reklam) på våra vägnar.

PDP säljer inte, hyr inte ut eller leasar icke-personlig identifierbara data och information från kunden till tredje part. Icke-personlig identifierbara data och information från kunden kan överföras till en av PDP:s betrodda tredjepartsleverantörer för att ändra, uppdatera eller uppgradera Tjänsterna. Dessutom kan PDP använda dessa data och information för att hjälpa oss att utföra statistisk analys och för att tillhandahålla och förbättra Tjänsterna.

PDP kan avslöja kundinformation som vi samlar in när vi är skyldiga till det eller om vi anser att det är lämpligt enligt lag (t.ex. en stämning, häktningsorder eller domstolsbeslut); för att genomdriva eller tillämpa denna sekretesspolicy eller våra andra policyer eller avtal; för att initiera, återge, fakturera och samla in belopp som andra är skyldiga oss; för att skydda våra eller våra användares rättigheter, egendom eller säkerhet; för att skydda våra användare från bedräglig, otillåten eller olaglig användning av Tjänsterna; eller om vi anser att en nödsituation som medför risk för dödsfall eller allvarlig fysisk skada för någon person kräver eller motiverar upplysningar om kunddata och information.

Vi kan överföra icke-personlig identifierbar information och data om våra kunder och annan kundinformation till tredje part och sådant innehåll kan också avslöjas som en del av sammanslagningar, förvärv, skuldfinansiering, försäljning av bolagets tillgångar, samt i händelse av insolvens, konkurs eller fordran där sådan information kan överföras till tredje part som en av PDP:s affärstillgångar. I ett sådant fall kan vi försöka meddela dig, men du kanske inte har rätt att avstå från sådan överföring.

C. Säkra din information

Du är ansvarig för att skydda och förhindra obehörig åtkomst till informationen och innehållet du använder för att komma åt våra tjänster, inklusive lösenord till din persondator och spelkonsol. Du samtycker till att inte lämna ut dina lösenord till någon tredje part och du är ansvarig för all användning av ditt konto, oavsett om du godkände användningen eller inte. Meddela omedelbart PDP om obehörig användning av ditt konto skulle inträffa.

PDP säkrar din personliga kundinformation från obehörig tillgång, användning eller utlämnande. Dessutom säkerställer PDP data och information som du tillhandahåller på datorservrar i en kontrollerad, säker miljö, skyddad mot obehörig åtkomst, användning eller avslöjande. Vi tar säkerhet på största allvar och samtidigt som vi inte kan garantera med 100 % säkerhet att din information är skyddad mot obehörig åtkomst, tror vi att våra säkerhetsåtgärder är tillräckliga. Vi kommer att informera dig om någon har brutit mot vår säkerhet som leder till att obehöriga fått tillgång till din personliga information.

D. Ändringar i sekretesspolicyn

PDP kan ändra denna sekretesspolicy och licensavtalet för slutanvändare när som helst utan att meddela dig innan. Dessa ändringar träder i kraft den dag då den nya sekretesspolicyn publiceras, och kommer att gälla alla användare av våra Tjänster och webbplatser från och med det datum då ändringarna publiceras. Genom att fortsätta använda Tjänsten eller PDP-webbplatsen efter att dessa ändringar har publicerats, godkänner du den reviderade policyen. Vi uppmanar dig därför att regelbundet granska denna sekretesspolicy för ändringar eller uppdateringar.

E. Kontaktinformation till PDP

PDP välkomnar dina kommentarer angående denna sekretesspolicy. Vänligen kontakta PDP:s kundtjänstavdelning med hjälp av länken ”Hur kontaktar du oss” på www.pdp.com. Läs även igenom vårt licensavtal för slutanvändare för mer information och för att se fullständiga regler, villkor och begränsningar som gäller Tjänsterna och din användning av Tjänsterna.

Giltighetsdatum: 27 februari 2018