Czcionka Open Sans- zastrzeżone prawa autorskie 2017 Czcionki Ascender.

Czcionka Open Sans jest zarejestrowana pod licencją Apache, Wersja 2.0 (“Licencja”); Użytkownik ma prawo korzystać z pliku pod warunkiem przestrzegania warunków Licencji. Użytkownik może uzyskać kopię Licencji na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Poza przypadkami przewidzianymi prawem lub pisemną zgodą, oprogramowanie rozpowszechnione zgodnie z przepisami Licencji jest dostarczone W STANIE JAKIM JEST, BEZ JAKICHKOLWIEK GWARANCJI wyraźnych lub dorozumianych ZA WADY UKRYTE. Więcej informacji dotyczących szczegółowych zezwoleń i ograniczeń użytkowania Licencji można znalezć w tekście Licencji.