Open Sans font - Opphavsrett 2017 Ascender Fonts.

Fonten Open Sans er lisensiert under Apache Lisensen, Version 2.0 (definert som "Lisensen"); denne font må ikke brukes unntatt i samsvar med Lisensen.

En kopi av Lisensen kan lastes ned ved http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Med mindre det det kreves av gjeldende lov eller avtalt skriftlig, programvare som leveres under Lisensen leveres på grunnlag av «SOM DEN ER» UTEN GARANTIER ELLER VILKÅR AV HVILKEN SOM HELST TYPE, uttrykt eller underforstått.

Se Lisensen for tydelig ordbruk som fastslår tillatelser og begrensninger under Lisensen.