Open Sans lettertyp – Copyright 2017 Ascender Fonts

Het Open Sans lettertype wordt gebruikt onder licentieovereenkomst van der Apache-licentie, Versie 2.0 (de “Licentie”). U moet dit bestand gebruiken in overeenstemming met de Licentie. U kunt een exemplaar van de licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0

Tenzij anderszins schriftelijk overeengekomen is en onderworpen aan wetgeving die van toepassing is, de software wordt onder de licentie gedistribueerd op “ZOALS HET IS” BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIES OF VOORWAARDEN, expliciet noch impliciet.

Zie de Licentie voor de specifieke taal voor machtigingen en beperkingen onder de licentie