Avoin Sans-kirjasin – Tekijänoikeus 2017 Ascender Fonts.

Avoin Sans kirjasin on lisensioitu Apache Lisenssiversion 2.0 (”Lisenssi”) alaisuudessa; et saa käyttää tätä tiedostoa muutoin kuin tämän Lisenssin ehtojen mukaisesti.

Voit saada kopion Lisenssistä osoitteessa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 Ellei hallitseva laki toisin vaadi tai siitä ei ole toisin sovittu kirjallisesti, tämän Lisenssin alaisesti jaettu ohjelmisto on jaettu ”SIINÄ KUNNOSSA KUIN ON”-POHJALTA, ILMAN MINKÄÄNLAISIA TAKUITA TAI LUPAUKSIA -- joko suoraan tai epäsuoraan ilmaistuja.

Katso Lisenssistä Lisenssin erityiset kieltä koskevat luvat ja rajoitukset.