Önemli: Bu Tüketici Lisans Anlaşması (“TLA” veya “Anlaşma”) aşağıda Paragraf 12’de belirtilen Performance Designed Products LLC (“PDP”) sorumluluğunu kısıtlamakta, ve Paragraf 15’de belirtilen bağlayıcı tahkim hükmünü bulundurmaktadır. Lütfen Yazılıma veya Servislere (her terim aşağıda tanımlanmıştır) ulaşmadan veya kullanmadan önce bu bölümleri dikkatlice okuyunuz.

İngilizce TLA, PDP’nin, Afterglow Kurulum UygulamasıYazılımı ve Servisleri (her terim aşağıda tanımlanmıştır) tüketici lisans anlaşması terimleri ve şartları tebliğidir. Eğer İngilizce TLA ve başka bir dile çevrimi arasında bir tutarsızlık olduğu durumda, İngilizce TLA etkili olmaktadır.

1. YASAL OLARAK BAĞLAYICI TERİMLER: Belirtilecek olan terimler ve şartlar siz, birey veya bir grubun yetkili temsilcisi olarak (herhangi şekilde, “Siz” veya “Sizin”), ve PDP arasında, bağlayıcı yasal anlaşma oluşturmakta, böylece PDP tarafından, Afterglow Kurulum Uygulaması Yazılımı (“Yazılım”) ve bununla ilgili servislerin, ürünlerin, içeriğin, web sitelerin (Yazılım ile beraber, “Servisler”) hangi terimler ve şartlar altında Size lisanslandırılacağı belirtilmektedir. Bundan sonra, “PDP” “Biz” “Bize” veya “Bizim” terimleri Performance Designed Products LLC olarak kullanılacaktır. Eğer Siz, Sizin hesabınızdan, başka bir bireye izin verirseniz, onaylarsanız, erişim temin ederseniz veya başka bir şekilde bireyin Servisleri kullanmasını sağlarsanız, veya o bireyleri yasal olarak herhangi bir şekilde temsil ederseniz, o bireyler de “Siz” veya “Sizin” terimleri altında, bu anlaşmada kullanıldığı gibi, sayılacaktır. PDP bu terimleri ve şartları, her hangi bir zamanda, Size önceden uyarı vermeden, ilgili yasa tarafından belirtildiği dışında, düzeltebilir veya değiştirebilir. Zaman Zamana, Siz Anlaşmanın o zamanki geçerli sürümünü yeniden incelemelisiniz.

2. Servis Kullanımı ve Erişimi: Servisler , PDP tarafından, Size satılmamıştır, sadece bu Anlaşmanın terimlerine uygun olarak, lisanslanmıştır. Sizin Servisleri kullanım ve erişiminiz dolayısıyla: (i) Siz, Sizin veliniz, veya sizin yetkili temsilciniz, yasal olarak bağlayıcı sözleşme yapabilmek için kanuni sorumluluk yaşındadır; (ii) Sizin Servis kullanımınız sadece Sizin kişisel ve yasal kullanımınız içindir; ve (iii) Bu servisleri kullanırken, bu anlaşmanın bütün terimlerine uyucaksınızdır. Kendi cihazınızın güvenliği sadece size aittir. Sizin cihazınızı bilen veya erişim sahibi olan herkes bu cihazı Servislere ulaşmak ve kullanmak için kullanabilir. Sizin cihazınızı güvenli tutmadığınız için oluşabilecek bütün dava, talep, zarar, kayıp, masraf, maliyet veya diğer yükümlülüklerden Siz sorumlusunuz (Sorun sizin bilginiz veya izniniz dışında olsa yada olmasa bile).

3. SINIRLI LİSANS: Bu anlaşmanın terim ve şartlarına uyduğunuz koşuluyla, PDP, Size, Sizin sahip olduğunuz veya kontrol ettiğiniz Xbox kutusu veya kişisel bilgisayarla Servisleri indirebileceğiniz ve kullanabileceğiniz, geri-alınabilir, devrolunamayan, özel olmayan, kişisel lisans vermiştir.

4. SERVİSLER: Yazılım Xbox kumanda aygıtında şu işlemleri yapabilmenize izin verir: (A) kumandayla prizmatik aydınlatma kur; (B) bütün kumandanızın bütün titreşim gücünün ayarlanması ve kaydedilmesi,  her motor için gürültünün ayarlanması ve titremenin durdurulması için bütün motorların kapatılması dahil olarak; (C) Yazılım ile çabuk ses değişimleri yapılması, ses barını kullanarak sesin 0%’den 100% çıkarılması, oyun ve sohbet karıșımının ayarlanması, Sizin kulaklık sesinin mikrofon bari ile değiştirilebilmesi ve sesin, mikrofonun, her oyun ve sohbet sesinin kısılması dahil olarak; (D) Sizin oyun deneyiminizin çok kullanımlı 6 programlı, ayarlanabilir veya kapatılabilir, tekerlek ile kişiye göre ayarlanması; (E) her oyunlarınız için profil oluşturulabilmesi veya birden fazla oyunlar için kişiye göre özel ayrı profiller oluşturulabilmesi; (F) ayarlarınızın ve diğer Yazılım özelliklerinin görüntülerini değiştirilebilmesi.

5. KULLANIM SINIRLAMALARI: Siz bu Anlaşmanın içeriğindeki hiç bir terim ve şartları ihlal etmeyeceğinize dair garanti veriyorsunuz ve ayrıca:

A. (i) Geri derlemek, ters mühendislik, dağıtma veya başka yollar kullanarak Servisin kaynak kodunu bulmaya çalışmaya; (ii) Servislerden herhangi bir değişiklik, uyum, geliştirme, iyileştirme veya türev çalışmalar yaratmaya; (iii) Bu Anlaşmaya veya geçerli kanunlara aykırı olan Servisleri kullanmak, kopyalamak, değiştirmek, ve devretmeye; (iv) Servisleri veya herhangi bir yönünü kiralamak, satmak, lease etmek, yeniden dağıtmak veya alt lisans vermeye; (v)PDP’nin veya herhangi bir tarafın, telif hakkı notlarını, ticari markalarını veya diğer mülkiyet hakları bildirimlerini kaldırmak, belirsizleştirmek veya değiştirmeye; veya (vi) Ağır makineler işletirken veya kişisel yaralanma, ölüm ya da mal hasarına neden olabilecek faaliyetlere katılırken, Servislerin herhangi bir bölümünü kullanmaya Siz izin vermeyecek ve herhangi bir üçüncü şahısın izin vermesine veya sağlamasına izin vermeyeceksiniz; ve

B. Servisleri kötüye kullanmayacak ve Servisleri “kötüye kullanmanın” bunlarla sınırlı olmamak üzere olduğunu Kabul edip anlayacaksınız; (i)  başkalarının Servis kullanımına veya PDP’nin Servis teminine karışmak; (ii) herhangi bir telif hakki, ticari marka veya mülkiyet haklarını ihlal etmek, bir gizlilik veya açıklamama anlaşmasını veya yükümlülüğünü ihlal eden bir ticari sır veya gizli bilgi açıklamak; (iii) sahtekar, kanuna aykırı veya hakaret içeren bilgi veya malzeme içermek; (iv) iftira eder, adını lekeler, taciz eder, takip eder, tehdit eder veya başka bir şekilde kişinin gizlilik haklarını ihlal etmek; (v) yasadışı faaliyetler hakkında teşvik eder veya yasadışı faaliyetler hakkında bilgi sağlamak; (vi) ceza gerektiren bir suç teşkil eden veya hukuki sorumluluğa yol açan davranışları teşvik etmek; (vii) Servisleri bir cihazda izinsiz olarak kullanmak, çalıntı, kayıp veya başka bir şekilde izinsiz olsa bile; (viii) Xbox konsoluna, bilgisayarınızdan veya size ait olmayan başka bir aygıta yetkisiz bağlanmasını sağlayan veya bunlarla yetkisiz bağlantı kuran veya erişme ve kullanma hakkına sahip olduğunuz; (ix) Servislerin herhangi bir bölümünü başka bir şahsa veya kuruluşa satmak; veya (x) herhangi bir Xbox aygıtının veya donanım bilgisayar yazılımının işlevselliğini kesintiye uğratan, imha eden veya sınırlayan virüsleri veya diğer bilgisayar kodunu, dosyaları veya programları yaymak; (xi) geçerli herhangi yasa veya yönetmeliği ihlal etmek.

C. Yukarıdakilere ilaveten, bunları yapmamayı Kabul ediyorsunuz: (i) kamuya açık olmayan Servislere erişmek; (ii) herhangi bir amaçla virüs, worm veya malware yollamak; (iii) hizmetlerin veya herhangi bir ilgili hizmetin, sistemin veya ağın güvenlik açığını sınamak, taramak, uzlaştırmak veya test etmek veya herhangi bir güvenlik veya kimlik doğrulamasını ihlal etmek.

6. SERVİS KISITLAMALARI:PDP, Servislerin sonuçlarının kalitesini, netliğini, doğruluğunu veya kesinliğini garanti etmez veya teminat vermez. Servisler üzerinde eriştiğiniz veya eriştiğiniz sonuçların doğru, zamanında, güvenilir veya kaliteli olmayabileceğini kabul edersiniz. Hiçbir durumda, Sizin veya herhangi bir üçüncü tarafın, Xbox konsolunuzdaki veya bilgisayarınızdaki verileri kurtarma veya silme girişiminizle bağlantılı olarak PDP’nin herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.

7. Güvenlik: Servisler sadece Sizin kişisel kullanımınız içindir. Eğer Xbox konsolunuzun veya bilgisayarınızın çalındığını düşünüyorsanız, yerel polise başvurunuz. Yazılımın düzgün çalışmayabileceğini, hata içerebileceğini ve ihlal, yolsuzluk, hasar veya başarısızlığa maruz kalabileceğini anlayıp onaylıyorsunuz. Eğer Yazılım, Xbox konsolunuzdan veya bilgisayarınızdan, arızalanırsa, devre dışı kalırsa veya kaldırılırsa, bilginiz ve/veya izniniz olsun olmasın, Servisler ve fonksiyonları çalışmayacaktır. Herhangi bir nedenden dolayı cihazlarınızda depolanan herhangi bir kişisel içeriğin, verinin veya materyalin yetkisiz olarak açıklanması, aktarılması veya kullanılması sonucu ortaya çıkan iddia, yükümlülük, kayıp veya zararlardan yalnızca bir Servislerde başarısızlık veya yazılımı imha etmek veya kaldırmak için, bilginiz ve/veya rızanız olsun olmasın, Siz sorumlusunuz.

8. Ödeme: Eğer varsa, elektronik olarak indirip yükleyemediğiniz, yüklediğiniz veya kullandığınızı dikkate almaksızın hesabınıza ücretlendirilen tüm ücretleri ödemeyi kabul etmiş sayılırsınız. PDP, Servisin işlevselliğinde herhangi bir yükümlülük, kayıp veya hasarın meydana gelmesinden kaynaklanacak herhangi bir miktarı ödememeniz sonucu ortaya çıkabilecek herhangi bir yükümlülükten veya zararlardan sorumlu tutulamaz. Servisler veya ilgili servis paketi için geçerli ücretleri herhangi bir zamanda talep etme hakkını saklı tutar ve böyle bir ücret karşılığında Size önceden bilgi vermek için makul çabayı sarf eder.

9. SERVİS VE YAZILIM MÜLKİYET HAKLARI: Bu terimleri kabul edersiniz: (i) Servisler ve bunlara ilişkin tüm telif hakları, patentler, ticari markalar, ticari sırlar ve diğer fikri mülkiyet hakları, PDP’nin ve lisans verenlerin tek malıdır ve geçerlidir; (ii) yazılımın kaynak ve nesne kodu ile yazılımın biçimi, dizinleri, sorguları, algoritmaları ve yapıları PDP ve lisansörlerin mülkiyet bilgileri kalacaktır; (iii) Servislerde veya Servislerle veya bununla bağlantılı olarak verilen herhangi bir Yazılımda örtülü, saygın olmayan veya diğer yasal teori ile fikri mülkiyet haklarına sahip değilsiniz, ve (iv) işbu Anlaşmada açıkça verilmeyen tüm haklar burada saklıdır ve PDP tarafından saklanmaktadır.

10. Garanti Koşulları: Yürürlükteki kanunların izin verdiği azami ölçüde, hizmetlerin kullanımının sizin sorumluluğunuz ve takdirinize bağlı olduğunu açıkça kabul ve beyan edersiniz. Servisler “olduğu gibi” ve “mümkün olduğu kadar” temelinde ve hiçbir garanti olmaksızın, her ne olursa olsun sunulmaktadır. PDP ve ilgili sağlayıcıların ve lisans verenlerin her biri, yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, zımni garanti, belirli bir amaca uygunluk veya zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla sınırlı olmaksızın, açık veya zımni her türlü garanti, doğruluk, kalite ve hak ihlali koşullarını açıkça reddeder.

PDP ve sağlayıcıları şunlar için garanti vermemektedir: (i) Servislerden           yararlanmanızın müdahalesine karşı, (ii) Servisler işlevsel, kesintisiz, hatasız       veya hatasız olacak veya gereksinimlerinizi karşılayacaktır; (iii) Servislerin           güvenliği, güvenilirliği, kalitesi ya da zamanlaması hakkında; veya (iv)    Servislerdeki hatalar, programdaki hatalar veya arızalar giderilecektir.            Servisleri kullanımınız yoluyla indirilen herhangi bir içerik veya materyal             kendi insiyatifiniz ve riskinizdedir ve Xbox konsolunuzda veya bilgisayar        sisteminizde, yazılım veya herhangi bir içeriğin indirilmesi yüzünden,             meydana gelen herhangi bir veri hasarından veya kaybolmasından veya      herhangi bir başka zarar veya tazminattan sorumlu olursunuz.  PDP veya            taraflardan herhangi biri tarafından veya hizmetler aracılığıyla elde edilen,             sözlü veya yazılı olsun, herhangi bir tavsiye, davranış metni veya bilgi, bu        sözleşmede açıkça belirtilmediği sürece herhangi bir garanti sunmaz.           Yukarıdaki sorumluluk reddi beyanlarının ve kısıtlamaların yokluğunda   PDP’nin Yazılımı ve Servisleri sunamayacağını kabul edersiniz.

11. Bu Sözleşmenin İhlali: PDP, herhangi bir uyarı, transfer, dosya veya hesap saklamak veya servislerin herhangi bir bölümüne kimlerin erişimine engellemek (geçici olarak) için üçüncü şahıslara bilgi vermek, Servislerini ve sistemlerini bloke etmek ve/veya kaldırmakla yükümlüdür, kendi takdirine bağlı olarak veya geçerli şikâyetlerini aldıktan sonra bu Anlaşmayı ihlal ettiğinizi veya herhangi bir geçerli yasa veya yönetmeliği ihlal ettiğiniz anlamına gelir.

12. Yükümlülük Sınırlaması: İlgili kanunların izin verdiği azami ölçüde, PDP, PDP’nin ana ortaklığı, bağlı kuruluşları veya yan kuruluşları veya herhangi bir lisans veren veya sağlayıcı, kişisel yaralanma veya herhangi bir özel, arızi, örnek, dolaylı, cezai veya sonuçta ortaya çıkan, iş kaybı, mahremiyet kaybı, bozulma veya veri kaybı, verilerinizi almama veya yedekleme başarısız (veya arşivlenen veriler), ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, kazanç veya kayıplarını veya bunlarla sınırlı olmamak üzere, veya Servislerden üçüncü taraf içeriğinden, Yazılım veya işlevlerden veya Servislerle veya bu Anlaşmadan kaynaklanan herhangi bir maddi veya manevi kayıp, sorumluluk teorisine bakılmaksızın (sözleşme, hâksiz fiil veya başka bir şekilde) ve PDP, ana ortaklığı, iştirakçıyı ve bağlı kuruluşları veya herhangi birinin veya tüm lisans verenlerin ve sağlayıcıların bu tür zararların olasılığı konusunda bilgilendirilmiş olsa bile. Yukarıdakilerin genelliğini sınırlamaksızın, PDP, ana ortaklığı, bağlı kuruluşları ve bağlı ortaklıkları ile lisans verenlerin ve sağlayıcıların her biri, bu sözleşmenin herhangi bir hükmüne göre ortaya çıkan toplam yükümlülük, sizin tarafınızdan gerçekte PDP tarafından ödenecek, Servis paketi ile bağlantılı, ücretleri aşmayacaktır ve hiçbir durumda $250 (250 Dolar)’ den fazla olamaz. Yukarıda belirtilen sınırlamalar, istisnalar ve feragatnameler geçerli kanunların izin verdiği azami ölçüde uygulanacaktır. Yazılımın veya hizmetlerin cihazınızdan yüklenmesinden, kullanılmasından    veya kaldırılmasından veya kurulumdan kaynaklanan veya yüklenmedikçe,             izniniz olsun veya olmasın, veya sizin veya üçüncü bir tarafın devre dışı      birikilmiş olmasından kaynaklı veya Servislerin işlevselliğindeki herhangi    bir arizadan PDP’nin sorumlu olmayacağını kabul etmektesiniz.

13. TAZMİNAT: PDP ve ortaklığı, bağlı kuruluşları, yan kuruluşları, lisans verenler ve sağlayıcıları ile bunların her birinin görevlileri, yöneticileri, çalışanları, temsilcileri, avukatları, müteahhitler, tedarikçiler, halefler ve devralanlardan tazmin etmek ve savunmayı kabul etmektesiniz (makul avukatlık ücretleri ve hukuki masraflar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), herhangi bir hak talebi, dava, kayıp, hasar, yükümlülük, masraf veya masrafa karşı: (i) Sizin Servislere ulaşımınız veya Servisleri veya üçüncü şahıs içerik veya servisler kullanımınız, (ii) bu sözleşme altındaki yükümlülüklerinizden herhangi birisinin ihlal edilmesi, (iii) herhangi bir fikri mülkiyet, mülkiyet hakkı veya herhangi bir kişi veya kuruluşun ticari sır niteliğindeki herhangi bir hak ihlali dahil olmak üzere üçüncü bir şahsın haklarını ihlal edilmesi; (iv) herhangi bir yasa ihlali; (v) Sizin ihmal veya suistimalleriniz.Bu yükümlülükler, sözleşmenin feshi, süre dolması, iptali veya değiştirilmesinden sonra da geçerli olacaktır. PDP, masrafları sizin tarafınızdan karşılanmak üzere, tazmin etmeniz gereken herhangi bir meselenin münhasır savunmasını ve kontrolünü yapma hakkını saklı tutar ve PDP’nin bu konuyu savunmasında tam olarak işbirliği yapmayı kabul edersiniz.

14. KALİFORNİYA KANUN, MAHKEME VE YER: Bu anlaşma yada Servisler ile ilgili olarak veya bunlarla bağlantılı olarak ortaya çıkan tüm anlaşmazlıklar, hak ve yükümlülükler, Amerika Birleşik Devletleri’nde Kaliforniya Eyaleti yasalarına göre hukuk çatışması ilkelerine bakılmaksızın yorumlanarak yönetilmektedir. Bütün anlaşmazlıklar için mahkeme ve yer Los Angeles ilçesi, Kaliforniya, Amerika Birleşik Devletleridir.

15. Tahkim Hükümleri: Lütfen bu tahkim hükümlerini dikkatle okuyun. Hâklarınızı etkiliyor.

A. Bu Anlaşma veya Servisler ile ilgili endişelerinizin çoğu, Amerika Birleşik Devletlerindeki 1-800-331-3844 numaradaki müşteri hizmetleri departmanıyla veya Kuzey Amerika dışındaki müşteriler veya kişiler için support.pdp.com web sitesine ziyaret ederek ele alınabilir. Olası bir şekilde, bir ihtilafla ilgili bir iddianın veya talebin doğrudan tartışmalar (“İddia”) yoluyla, yürürlükteki yasalara tabi olmaksızın çözülmemesi halinde, daha sonra, hakemlik tahkim kurallar uyarınca ve adli tahkim ile Aracılık Hizmetleri şirketleri  (“Sorunlar”) tarafından idare edilen nihai ve bağlayıcı tahkim ile ve prosedürleri veya sonraki sürümleri ile, çözümlenecektir (“Sorun Kuralları”). Hakemin, Kaliforniya’da hukukun uygulanması için deneyimli ve lisanslı olması dışında, bir hakem seçimi için Sorun Kuralları izlenecektir. Bu fıkra uyarınca getirilen tüm işlemler, Los Angeles, Kaliforniya’da yapılacaktır.

B. Bu hakemlik hükmünün geniş bir şekilde yorumlanması amaçlanmıştır ve bu anlaşmazlıkları içerir: (1) hâksız fiil, tüzük, dolandırıcılık, yanlış beyanda bulunma ya da başka herhangi bir sebeple ortaya çıkma ya da bu sözleşmeye yada sizinle aramızdaki ilişkiye bağlı olarak ortaya çıkan veya bunlarla ilgili olmayan herhangi bir nedenle; (2) bu tahkim hükmü veya Anlaşması sizin tarafınızdan veya tarafımızdan girilmeden önce veya bu tahkim hükmünün veya Anlaşmanın feshinden sonra ortaya çıkan; ve (3) sınıf eylemi dava konusu olan, şu anda, sertifikalı bir sınıfın üyesi olmadığınız. Yukarıdakilere rağmen, bu bağlayıcı hakemlik hükmü, küçük iddia mahkemesinde bireysel bir işlem yapmanızı veya herhangi bir federal, eyalet veya yerel ajans veya kuruluşları ihtilaflarından haberdar etmenizi engellemez. Bu tür ajanslar veya kuruluşlar Sizin adınıza sonuç arayabilirler.

C. GRUP DAVASI YOK VE JÜRİ YARGILAMASININ FERAGAT EDİLMESİ: Siz ve biz, her birinin iddia edebileceği herhangi bir sınıf veya temsili davada bir davacı yada sınıf üyesi değil yalnızca diğer tarafa karşı iddialar getirebileceğini kabul ediyoruz. Buna, sınıf tahkimlerine yada sınıf içi eylemlere katılma ve bunlara katılamama dahildir. Siz ve biz, ayrıca jüri tarafından yargılama haklarının feragat edilmesini kabul ediyoruz.  

D. Bildiri niteliğinde veya tedbirli müdahaleler arandığı ölçüde, bu tür bir rahatlama, bir tarafın kişisel talep ettiği teminatın sağlanması için gereken ölçüde verilebilir.

16. SAĞ KALMA HAKKI YOKTUR: Hesabınızın devredilemez olduğunu ve hesabınız üzerindeki tüm hakların ölümden sonra feshedildiğini kabul edersiniz.

17. BİLDİRİMLER: Servisleri kullandığınız için, yazılı, SMS veya elektronik ortamdaki tüm iletişim, bildirim ve açıklamaları Servisler ile birlikte (toplu olarak, “Bildirimler”) almayı kabul etmiş sayılırsınız. Yukarıdakilere ilaveten, Size veya PDP temsilcilerinize gelen tüm bildirimler yazılı olmalı ve normal ABD postasıyla, tescille veya sertifikalı postayla, veya bir gecede kurye ile, aşağıdaki adrese veya PDP tarafından Bildirim ile bildirilen diğer isim veya adreslere elden teslim edilmiş olur.

Dikkat: Kurumsal ve Hukuki İşler
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA) 

18. DİĞER: Bu Anlaşma, bu bölümde belirtilmediği sürece Siz ve PDP arasındaki Servisler ile ilgili tüm Anlaşmayı kapsar ve bu konuyla ilgili tüm önceki veya eşzamanlı anlaşmaların yerini alır. PDP’nin anlaşmanın herhangi bir hak veya hükmünü uygulama veya uygulama zorunluluğu, söz konusu hakkın veya hükmün feragat edilmesine neden olmaz. Anlaşmanın herhangi bir hükmünün geçersiz veya kanunlara aykırı olduğu tespit edilirse, söz konusu hüküm, söz konusu geçersizliği ve bu Anlaşmanın geri kalan hükümlerinin geçerli ve uygulanabilir olmasını sağlayacak şekilde yalnızca geçerliliğini yitirecektir.

Servislere erişip bunları kullanarak, sorumluluk, tazminat ve hakemlik sınırlamaları da dahil olmak üzere, bu anlaşmayı okuduğunuzu, anladığınızı ve bu anlaşmaya bağlı olduğunuzu onaylamış bulunuyorsunuz.

Eğer bu anlaşmanın terim ve şartlarına katılmıyorsanız, Servislere erişmeyiniz veya kullanmayınız.

Performance Designed Products LLC, PDP ve ilgili logoları Performance Designed Products LLC’nin ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Buradaki diğer tüm ticari markalar, ilgili sahiplerin mülkiyetindedir.

Tescilli Marka ve © 2017 Performance Designed Products LLC. Her hakki saklıdır.

Versiyon T1 (03.30.2017)