BELANGRIJK: Dit Eind Gebruiker Licentie Overeenkomst (“Overeenkomst”) beperkt de aansprakelijkheid van Performance Designed Products LLC (“PDP”) in Sectie 12 hieronder, en bevat bindende arbitratie provisies in Sectie 15 hieronder. Lees deze secties nauwkeurig voordat u toegang vindt of gebruik maakt van de Software of Services (zoals iedere term hieronder is gedefinieerd).

De Engels talige Overeenkomst is PDP’ officiële verklaring van haar eind gebruiker licentie overeenkomst en voorwaarden  voor d Afterglow Configuratie App Software en de Services (zoals ieder hieronder is gedefinieerd). In geval van inconsistentie tussen de Engels talige Overeenkomst en de vertaling in een andere taal, zal de Engelse Overeenkomst van kracht zijn.

1.  WETTIG BINDENDE TERMEN: De volgende termen en condities maken een wettelijk bindende overeenkomst tussen u, als individueel of als een vertegenwoordiger van een partij met autorisatie ( in ieder geval jij of jouw) en PDP, welke de termen en condities vastleggen waaronder de  Afterglow Configuratie App software ( the “software”) en iedere verwante diensten, producten, inhoud, websites verleend (samen met de Software, the “Services”) zal worden gelicenseerd aan u door PDP. De termen “PDP” “We”, “Us” or “Our” gebruikt hierin betekent Performance Designed Products LLC.. Als u toegang permitteert, autoriseert of verleent tot een ander individueel om de Services te gebruiken middels uw Account, of zo een individueel vertegenwoordigt in een wettelijke capaciteit, zo een individueel zal worden inbegrepen in de termen  “Jij” of “Jouw” zoals gebruikt in deze overeenkomst. PDP kan deze termen en condities veranderen op ieder moment zonder enige notificatie vooraf, behalve indien verplicht onder toepasselijke wet. Van tijd tot tijd moet u de dan courante versie van de Overeenkomst lezen.

2.  GEBRUIK VAN SERVICE & TOEGANG: De Services zijn op licentie, niet verkocht, aan U door PDP voor strikt gebruik overeenkomstig de termen van deze Overeenkomst. Ter consideratie van Uw toegang tot en gebruik van de Services, (i) U, of uw geautoriseerde vertegenwoordiger zijn op wettelijke leeftijd om een een bindende overeenkomst te sluiten; (ii) Uw gebruik van de Services zal alleen voor uw persoonlijk en wettelijk gebruik; and (iii) U zult voldoen aan alle termen in de Overeenkomst  bij het gebruik van de Services. U alleen bent verantwoordelijk  om uw apparaat veilig  te houden. Iedereen die kennis heeft of toegang heeft tot uw apparaat mag het gebruiken om toegang te krijgen om de Services te gebruiken. U alleen bent aansprakelijk voor enige claims, schade, verliezen, kosten of andere aansprakelijkheden die resulteerde van uw falen om het apparaat veilig te stellen. (Ongeacht of dit falen met of zonder uw kennis of toestemming plaats vond).

3. BEPERKTE LICENTIE : Zolang u zich blijft houden aan de termen en condities van deze Overeenkomst, kent PDP u hierbij toe een herroepelijke , niet transferabel , niet exclusieve persoonlijke licentie om de Services te installeren en gebruiken  met uw Xbox console of op uw persoonlijke computer dat u in eigendom heeft of controleert en toegang heeft tot en gebruik maakt van de Services op zulke apparaten.

4. SERVICES: De software laat u toe om de volgend actie op uw Xbox Controller te nemen; (A) zet prismatische verlichting op uw controller; (B) pas aan en bewaar vibratie sterkte voor uw totale controller, inclusief het aanpassen van get geluid van iedere individuele motor en het afzetten van motors om de vibratie volledig te stoppen; (C) het maken van snelle geluids aanpassingen  met de Software inclusief het aanpassen van het volume van 0% tot 100% door de volume knop te gebruiken, aanpassen van een spel en praten combinatie, individueel spel en spreek geluid; (D) pas je spel ervaring aan door voordeel te nemen van multi functie wielen met 6 programbare acties welke kunnen worden aangepast of afgezet worden; (E) bouw een profiel voor al jouw games of maak aparte profielen voor verschillende games; (F) verander visueel jouw instellingen als een van de Software functies en voordelen.

5. GEBRUIKS BEPERKINGEN: U stelt en garandeert dat u de termen en condities zoals gesteld in de Overeenkomst niet zal schenden en verder dat:

A. U zal niet , en zal niet laten, toestaan of een derde partij mogelijk maken  om (i) te proberen te decompileren, terugdraaien, uit elkaar halen of anderszins om de source code te krijgen van de Services; (ii) maak enige verandering , aanpassing, verbetering, versterking of creer derivatief work van de Services; (iii) gebruik, kopieer, pas aan, verander of verplaats de Services in tegenstrijd met de Overeenkomst of toepasselijke wetten en regulaties; (iv) huur, verhuur, verkoop, distribueer of sublicense de Services of enig aspect daarvan; (v) verwijder, verberg of verander iedere copyright notities, handelsmerken, of andere bezittingen  rechten notities van PDP of enige partij; (vi)gebruik enig onderdeel van de Services terwijl men wekt met zwaar machines of bezig in enige activiteit  waar enig onvoldoende attentie door U kan resulteren in persoonlijk letsel, dood of schade aan goederen; en

B. U mag geen misbruik maken van de Services en erkent en begrijpt dat “misbruik” van de Services is met inbegrip van, maar niet beperkt tot het gebruiken van de Services op enige manier dat (i) hindert het gebruik van anderen van de Services of met PDP’s verschaffen van de Services; (ii) schendt copyright, handelsmerk of enig ander intellectueel eigendom recht, onthult een handel geheim, of confidentieel informatie in overtreding van een confidentieel  of non-disclosure overeenkomst of verplichting; (iii) is fraudulent, onwettig of bevat lasterlijke of illegale informatie, materiaal of beschrijvingen; (iv) belastert, spreekt kwaad over, valt lastig, achtervolgt, dreigt of anderszins schendt de rechten  van anderen  of schendt een anders privacy rechten; (v) bevordert of verschaft instructieve informatie betreffende illegale activiteiten; (vi)moedigt gedrag aan dat een schending van crimineel recht zal zijn of dat kan leiden tot civiele aansprakelijkheid; (vii) gebruikt de Services op een apparaat zonder toestemming, ongeacht of het is gestolen, verloren of een niet geautoriseerd apparaat; (viii) knoeit met of maakt niet geautoriseerde connectie met de Xbox console, computer of ander apparaat dat niet uw eigendom is of waar je toegang tot hebt en gebruikt; (ix) betreft doorverkopen van een deel van Services aan een ander individueel of eenheid; of (x) verspreidt viruses of ander computer code, files of programma’s welk stoort, vernietigt of beperkt de functionaliteit van ieder Xbox apparaat of computer software of hardware; (xi) schendt een toepasselijke wetten of regulaties.

C Bovendien, u gaat akkoord dat u geen toegang zal hebben tot enige niet publieke gebied van onze Services; (ii) stuur viruses, worms of malware van ieder soort of elk doel;(iii) probeer om de kwetsbaarheid van Services te compromitteren of te testen of enige gerelateerde service, systeem of network of breek enige veiligheid of authenticatie.

6. SERVICE BEPERKINGEN: PDP garandeert niet en beloofd niet de kwaliteit, duidelijkheid, accuraatheid of correctheid van de resultaten van de Services.U accepteert en erkent dat de resultaten u verkrijgt of de inhoud welke je krijgt op de Services kan misschien niet accuraat, tijdig, betrouwbaar of van goed kwaliteit zijn. In geen enkel geval zal PDP aansprakelijk zijn voor jou of een een derde partij ten gevolge van of in connectie met enige poging om gegevens te krijgen or doen verdwijnen op uw Xbox console of uw computer.

7. VEILIGHEID: De Services zijn bedoeld alleen voor uw persoonlijk gebruik. Als u gelooft dat uw Xbox console of computer is gestolen, dan moet u assistentie vragen van uw plaatselijke politie. U verder erkent en begrijpt dat de Software kan niet juist functioneren, kan fouten hebben enis onderhavig aan breuk, corruptie, schade of falen. Als de Software niet functioneert,

faalt of werkt niet of niet geïnstalleerd van uw Xbox console of computer, met of zonder uw kennis and of toestemming, de Services en functies zullen niet functioneren. U alleen bent aansprakelijk voor iedere claim, schulden, verliezen of schade welke ontstaan uit de niet geautoriseerde onthulling, verplaatsing of gebruik van enige persoonlijke inhoud opgeslagen op uw apparaten voor enige reden, zelfs als het gebeurt ten gevolge van het falen  in de Services of  door kapot maken of de installeren van Software, met of zonder uw kennis en of toestemming.

8. BETALING: U gaat akkoord met het betalen van alle kosten , voor zover die er zijn, op uw rekening voor de Services, ongeacht of de Software is electronisch downloaded, geïnstalleerd of gebruikt. PDP zal niet aansprakelijk zijn voor enige lasten, verliezen of schade tengevolge van het falen in de functionaliteit van de Services veroorzaakt door of ten gevolgen van uw falen om een rekening te betalen. PDP behoudt het recht om de toepasselijke kosten te veranderen  voor de Services of de gerelateerde service package op ieder moment  en zal een redelijke poging maken om uw van te voren op de hoogte stellen van een verandering.

9. MERKGEBONDEN RECHTEN IN DE SERVICES EN SOFTWARE: U erkent en gaat akkoord

dat (i) de Services en alle copyrights, octrooien, handelsmerken, handels geheimen en andere intellectuele eigendom rechten hierbij geassocieerd  zijn en zullen blijven de eigendom van alleen PDP en zijn licentiegever, voorzover van toepassing; (ii) de bron en object code van de Software en het formaat, mappen, bevragingen, algorithms en structuur van de Software zijn en zullen blijven de merkgebonden informatie van PDP en zijn  licentiegever, voorzover van toepassing, (iii) u heeft geen intellectuele eigendom rechten verworven bij implicatie of enig juridische  theorie in de Services of enig Software verllent door of in conjunctie met de Services; and (iv) alle rechten niet explicite gegeven in deze Overeenkomst  zijn hierbij gereserveerd en behouden bij PDP.

10. AFSTAND DOEN VAN GARANTIES: U ERKENT HIERBIJ UITDRUKKELIJK EN GAAT AKKOORD DAT TOT HET MAXIMUM TOEGELATEN ONDER DE WET , UW GEBRUIK VAN DE SERVICES IS VOOR UW EIGEN RISICO EN DISCRETIE, DE SERVICES WORDEN VERSTREKT  OP EEN “AS IS” EN VOORZOVER “BESCHIKBAAR: BASIS  EN ZONDER ENIGE GARANTIE, VAN ENIGE SOORT DAN OOK.

TOT HET MAXIMUM TOEGELATEN ONDER DE WET, PDP EN IEDERE TOELEVERANCIER EN LICENTIEGEVER HIERBIJ UITDRUKKELIJK DOEN AFSTAND VAN ALLE GARANTIES EN CONDITIES VAN ELK SOORT, OF EXPRESS DAN WEL BIJ IMPLICATIE , INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT GARANTIES BIJ IMPLICATIE VOOR VERHANDELBAARHEID, FITNESS VOOR EEN BIJZONDER DOEL, ACCURAATHEID, KWALITEIT EN GEEN INBREUK.

PDP en ieder van zijn toeleveranciers geven geen garantie (i) tegen interferentie van je genot van de Services (ii) dat de Services zullen functioneel, ongestoord, zonder fouten en bugs zijn of komen overeen met jouw vereisten, (iii) betreffende de veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit of tijdelijkheid van de Services; or (iv)  date iedere fout, bugs of falen  in de Services gecorrigeerd zullen worden. Iedere inhoud of materiaal  downloaded door uw gebruik van de Services is voor uw discretie en risico en u alleen zal verantwoordelijk voor enige schade of verlies van gegevens plaatsvindend  op uw Xbox console of computer systeem of ieder ander verlies of schade van welke aard veroorzaakt door de download van de Software of iedere andere inhoud. Geen advies, gedrag of informatie, oraal of geschreven, verkregen door U van PDP of een andere partij of door de Services zal creëren enige garantie tenzij uitdrukkelijk gesteld in deze Overeenkomst . U erkent en gaat akkoord dat PDP  misschien de Software en Services niet kan  aanbieden indien voorafgaande disclaimers en limitations afwezig zijn.

11. SCHENDING VAN DEZE OVEREENKOMST: DPD behoudt het recht te onderzoeken, biedt aan derden, (tijdelijk) stop en of verwijdert van de servers en systemen, zonder waarschuwing, iedere overdracht, files of rekeningen of een ieder te blokkeren van toegang tot enig deel van de Services, if PDP vaststelt in zijn eigen discretie of nadat gesubstantiveerde  en geldige klachten, day u deze Overeenkomst heeft geschonden of hebt gehandeld in overtreding van enige toepasselijke wet of regulatie.

12. BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID: TOT HET MAXIMUM VOOR ZO VER TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WET, ONDER GEEN OMSTANDIGHEID ZAL PDP, HAAR OUDERS, FILIALEN  OF SUBSIDIARIES OF ENIGE LICENTIEGEVER OF TOELEVERANCIERS AANSPRAKELIJK VOOR ENIG PERSOONLIJK LETSEL, OF ENIG SPECIAAL, INCIDENTELE, VOORBEELDIGE, INDIRECT, BESTRAFFENDE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT  SCHADE, VERLIES VAN WINST OF INKOMSTEN, HET FALEN VOOR HET ZENDEN OF ONTVANGEN ENIGE GEGEVENS, VERLIES VAN CONFIDENTIËLE INFORMATIE, BUSINESS INTERRUPTIES, VERLIES VAN PRIVACY, CORRUPTIE OF VERLIES VAN GEGEVENS, FALEN OM TE ONTVANGEN  OF BACKUP JOUW GEGEVENS (OF GEGEVENS IN ARCHIEF) OF ENIGE ANDER MONETAIR VERLIES, VOORTKOMEND  OF GERELATEERD AAN ENIGE WIJZE AAN DE SERVICES, ENIGE DERDE PARTIJ INHOUD, SOFTWARE OF FUNCTIES GEBRUIKT IN CONNECTIE MET DE SERVICES OF DEZE OVEREENKOMST, HOE DAN OOK VEROORZAAKT, ONGEACHT DE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID (CONTRACT , ONRECHTMATIGE DAAD OF ANDERS) EN ZELFS ALS DPD, DE OUDERS, FILIALEN EN SUBSIDIARIES OF ENIGE OF ALLE LICENTIEGEVERS EN TOELEVERANCIERS ZIJN GEADVISEERD OF DE MOGELIJKHEID VAN SCHADE. ZONDER DE ALGEMEENHEID VAN HET VOORAFGAANDE TE LIMITEREN, DE TOTALE AGGREGAAT  AANSPRAKELIJKHEID VAN PDPD, DE OUDERS, FILIALEN EN SUBSIDIARIES EN ELKE LICENTIEGEVER EN TOELEVERANCIER VOOR U, WELKE OPKOMT ONDER ENIGE PROVISIE VAN DEZE OVEREENKOMST ZAL NIET MEER ZIJN DAN HETGEEN BETAALD IS AAN KOSTEN  DOOR U AAN PDP IN CONNECTIE MET DE SERVICE PACKAGE EN IN GEEN GEVAL MEER DAN TWEE HONDERD VIJFTIG DOLLARS ($250). DE VOORAFGAANDE BEPERKING , EXCLUSIES EN DISCLAIMERS ZAL VAN TOEPASSING ZIJN TOT HET MAXIMUM TOEGELATEN ONDER DE WET.

U erkent en gaat akkoord dat PDP zal niet verantwoordelijk zijn voor enig falen in de functionaliteit van de Services door  of resulterend van het installeren, gebruiken  of oninstalleren  van Software  of Services van uw apparaat , ongeacht ongeinstalleerd of kapot gemaakt door U of een derde partij, met of zonder uw toestemming.

13. SCHADELOOSSTELLING: U gaat akkoord om PDP, de moedermaatschappij, filialen, dochterondernemingen, licentiegevers en toeleveranciers schadeloos te stellen, te vergoeden, te verdedigen, te vrijwaren en ieder van hun officieren, directors, werknemers, vertegenwoordigers, agenten, advocaten, licentiegevers, contractors, leveranciers, opvolgers van en tegen iedere claim, rechtszaak, verlies, schade, aansprakelijkheid, kosten (inclusief maar niet beperkt tot redelijke advocaten kosten en juridische kosten) van enige aard voortkomend uit :(i) u toegang  tot of gebruik van de Services of a derde partij inhoud en services; (ii) iedere schending door u van uw verplichtingen onder deze Overeenkomst; (iii) uw schending van de rechten ban een derde partij, inclusief iedere inbreuk van enig intellectueel goed, eigendom recht, of handels geheim van enig persoon of eenheid, of van enige privacy of consumenten bescherming recht dat is impliciet hierin; (iv) enige breuk van de wet ; or (v) uw verwaarlozing of slecht gedrag. Deze verplichtingen zullen enige beëindiging , expiratie , annulering, of verandering van deze Overeenkomst overleven. PDP behoudt het recht om op uw kosten, om de exclusieve verdediging en controle over te nemen van iedere zaak waarvoor u verplicht bent om schadeloos te stellen en u bent bereid om om volledig mee te werken in PDP’s verdediging van de zaak.

14. CALIFORNIA LAW, FORUM EN LOCATIE: Alle disputen, rechten en verplichtingen voortkomend uit  of in connectie met deze Overeenkomst of de Services worden geïnterpreteerd, beschouwd en afgedwongen volgens de wetten van de Staat Californie in de Verenigde Staten, ongeacht de principes van conflicterende wetten. Het forum en locatie van ieder geschil zal zijn in Los Angeles County, California, in de Verenigde Staten.

15. BINDENDE ARBITRAGE; LEES DEZE ARBITRAGE PROVISIE VOORZICHTIG. HET TAST  UW RECHTEN AAN.

A.  De meeste bedenkingen over deze Overeenkomst of de services kunnen we worden besproken door PDP’s Customer Service Department te contacteren op 1-800-331-3844 in de Verenigde Staten of bezoek support.pdp.com voor klanten of personen buiten de Noord Amerika. IN HET ONWAARSCHIJNLIJK GEVAL DAT EEN CONTROVERSIE OF CLAIM BETREFFENDE EEN DISPUUT (‘CLAIM”) WORDT NIET OPGELOST DOOR DIRECTE DISCUSSIES, ONDERHAVIG AAN TOEPASSELIJKE WETTEN, DE CLAIM ZAL DAN WORDEN OPGELOST DOOR FINALE EN BINDENDE ARBITRAGE EN MEDIATION SERVICES, INC (“JAMS”) OVEREENKOMSTIG MET GESTROOMLIJNDE ARBITRAGE REGELS EN PROCEDURES OF VOLGENDE VERSIES DAARVAN (“JAMS RULES”). DE JAMS REGELS VOOR DE SELECTIE VAN EEN ARBITER ZULLEN GEVOLGD WORDEN , BEHALVE DE ARBITER ZAL ERVARING HEBBEN EN LICENTIE HEBBEN OM ALS ADVOCAAT OP TE TREDEN IN CALIFORNIA. ALLE PROCEDURES GEBRACHT NAAR AANLEIDING VAN DEZE PARAGRAAF ZULLEN GELEID WORDEN IN LOS ANGELES COUNTY, CALIFORNIA.

B.  Deze Arbitrage Provisie moet ruim worden geïnterpreteerd en is inclusief ieder dispute: (1) voortkomend of gerelateerd op enige manier aan de Services of deze Overeenkomst of de verhouding tussen u en ons, ongeacht of het gebaseerd is op Contract, onrechtmatige daad, statuut, fraude, misrepresentatie  of anders (2) dat voorkwam voordat dit Arbitrage  Provisie of Overeenkomst was aangegaan door U of ons of dat het voorkomt nadat deze Arbitrage Provisie of Overeenkomst was beëindigd.; and (3) dat nu onderwerp is van class action rechtszaak waarin u een lid bent van de certified class. Ongeacht het voorafgaande, dit Bindende Arbitrage Provisie weerhoudt u er niet van om een rechtszaak te brengen in small claims rechtbank of om federale, staat of locale overheid te informeren over uw dispuut. Zulke agentschappen of eenheden zouden u kunnen helpen.

C. NO CLASS ACTIONS & GEEN JURY VOOR RECHTSZAAK: U EN WIJ GAAN AKKOORD DAT EENIEDER CLAIMS KAN BRENGEN TEGEN ELKAAR IN EEN INDIVIDUELE CAPACITEIT EN NIET ALS EISER OF CLASS LID IN EEN ZOGENAAMDE CLASS OF GELIJKSOORTIGE PROCEDURE. DIT IS INCLUSIEF OF HET NIET BRENGEN VAN CLAIMS EN NIET KUNNEN DEELNEMEN IN CLASS ARBITRAGE OF CLASS ACTIONS. U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT WIJ BEIDE ONZE RECHTEN VOOR RECHTSZAAK VOOR EEN JURY OPGEVEN.

D. In geval dat er een verklaring of dwangmiddel wordt verzocht, zulke hulp kan alleen worden toegekend voorzover nodig om hulp gebaseerd op een individuele claim.

16. GEEN RECHT VAN OVERLEVING: U gaat akkoord met get fier dat uw rekening niet overdraagbaar is en dat enige rechten  gerelateerd aan uw rekening eindigen bij uw dood.

17. BERICHTEN: Bij het gebruiken van Services, U geeft toestemming om alle communicaties , berichten, onthullingen in connectie met de Services  (tezamen “Berichten”)  te ontvangen in geschreven SMS of elektronische vorm. Bovendien, alle Berichten van U of uw vertegenwoordiger aan PDP moet geschreven zijn en wordt geacht gegeven te zijn wanneer met de hand afgegeven of per post verstuurd met normale US Mail, aangetekend of certified of volgend dag aflevering door courier, aan het adres hieronder, of aan zulke andere namen  as PDP aangeeft per Bericht.

Attn: Corporate & Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)

18. DIVERSEN: Deze Overeenkomst, behalve hetgeen in deze Sectie staat, bevat het complete Overeenkomst tussen U en PDP  betreffende Services en vervangt alle voorafgaande of huidige begrippen  betreffende deze zaak. Het falen van PDP om enig recht uit te oefenen  of provisie van de Overeenkomst zal niet betekenen dat zo een recht of provisie is afgezien. Als een provisie van deze Overeenkomst wordt niet geldig bevonden of strijdig met de wet, dan zo een provisie zal niet effectief zijn  alleen betreffende zulke ongeldigheid, zo dat de rest van de provisie en alle andere provisies van deze Overeenkomst zullen geldig zijn en uitvoerbaar.

Door toegang te krijgen tot en het gebruik van Services, u hierbij bevestigt dat u deze Overeenkomst heeft gelezen en begrepen  en akkoord gaat om gebonden te zijn aan deze Overeenkomst, inclusief de beperkingen van aansprakelijkheid, schadeloosstelling en arbitrage provisies.

Als U niet akkoord gaat met de termen en condities van deze Overeenkomst, gebruik niet en zoek geen toegang tot de Services.

Performance Designed Products, PDP en de respectievelijke logos zijn handelsmerken en/of geregistreerde handelsmerken van Performance Designed Products, LLC. Alle andere handelsmerken bevat hierin zijn de eigendom van de respectievelijke eigenaars.

TM and c 2017 Performance Designed Products, LLC. All Rights Reserved.

Version T 1 (03.30.2017)