TÄRKEÄÄ:  Tämä Lisenssisopimus (”Sopimus”) rajoittaa Performance Designed Products LLC:n (”PDP”) vastuita allaolevassa Kappaleessa 12 ja sisältää sääntöjä sitovasta välimiesmenettelystä allaolevasta Kappaleessa 15. Lukekaa nämä Kappaleet huolellisesti ennenkuin lataatte tai käytätte Ohjelmistoa tai Palveluja (kuten kukin termi määritelty alla).

Englanninkielinen Loppukäyttäjän Lisenssisopimus on virallinen PDP´n ilmoitus sen lisenssisopimusehdoista Afterglow Configuration App-ohjelman ja Palvelujen osalta. Siinä tapauksessa, että englanninkielisen ja muulle kielelle käännetyn Loppukäyttäjän Lisenssisopimuksen välillä on eriävyyksiä, englanninkielinen Loppukäyttäjän Lisenssisopimus on hallitseva. 

1. LAILLISESTI SITOVAT EHDOT:  Seuraavat ehdot ja määräykset muodostavat laillisesti sitovan sopimuksen osapuolten välillä, jotka ovat sinä, yksilönä tai valtuutettuna edustajana muulle osapuolelle (kummassakin tapauksessa ”Sinä” tai ”Sinun”), ja PDP, ja sisältävät ehdot ja säännöt, joiden mukaisesti Afterglow Configuration App-ohjelma (”Ohjelma”) ja kaikki siihen liityvät palvelut, tuotteet, sisältö, tuotetut nettisivut (kaikki yhdessä Ohjelman kanssa ”Palvelut”) PDP lisensioi Sinulle. Termit ”PDP”, ”Me”, ”Meitä” ja ”Meidän” tässä yhteydessä käytettynä tarkoittaa Performance Designed Products LLC´tä. Jos sinä sallit, valtuutat, myönnät pääsyn tai muuten annat toisen henkilön käyttää Palveluja Sinun tilisi kautta, tai edustat tällaisia henkilöitä missään lain muodostamassa ominaisuudessa, sellaiset henkilöt katsotaan sisältyneen termiin ”Sinä” ja ”Sinun”, kuten käytettynä tässä sopimuksessa.  PDP pidättää oikeuden muuttaa ja korvata näitä ehtoja ja määräyksiä koska tahansa, ilman aikaisempaa ilmoitusta Sinulle paitsi milloin asiaa koskeva laki näin vaatii. Aika ajoin Sinun tulee tarkistaa ja lukea senhetkisen Sopimuksen versio.

2. PALVELUJEN KÄYTTÖ JA SAATAVUUS:  PDP on lisensioinut, ei myynyt, Sinulle Palvelut käytettäväksi tiukasti tämän Sopimuksen ehtojen mukaisesti. Edellytyksenä, että Sinulla on pääsy Palveluihin ja käytät niitä, (i) Sinä, holhoojasi tai valtuutettu edustajasi on laillisessa iässä sitovan sopimuksen tekoon; (ii) Sinun Palvelujen käyttö on yksinomaan Sinun henkilökohtaiseen ja lain mukaiseen käyttöön; ja (iii) Sinä noudatat kaikkia tämän Sopimuksen ehtoja käyttäessäsi Palveluja. Sinä olet täysin vastuussa laitteestasi ja sen tietoturvasta. Kuka tahansa, jolla on tarvittava tieto tai pääsy laitteeseesi saattaa käyttää sitä ladatakseen ja käyttääkseen Palveluja. Sinua yksin pidetään vastuussa kaikista vaatimuksista, vahingoista, menetyksistä, maksuista, kuluista, ja muista vaateista, jotka on tapahtunut tai aiheutunut sen seurauksena, että Sinun laittettasi ei ole pidetty suojattuna (riippumatta siitä, oletko ollut tietoinen siitä tai sallinut kyseisen laiminlyönnin).

3. RAJALLINEN LISENSSI: Edellyttäen, että Sinä olet jatkuvasti toiminut tämän Sopimuksen ehtojen ja määräysten mukaisesti, PDP täten myöntää Sinulle peruutettavissa olevan, ei-siirrettävän, ei-eksklusiivisen henkilökohtaisen lisenssin asentaa ja käyttää Palveluja Sinun Xbox´issa, tai PC-tietokoneessa, jonka Sinä omistat tai hallinnoit, sekä lataamaan ja käyttämään Palveluja kyseisessä laitteessa.

4. PALVELUT: Tämä ohjelma sallii Sinulle seuraavat toiminnot Xbox Peliohjaimelle: (A) asettaa prismavärivalot ohjaimeesi; (B) säätää ja tallentaa tärinän voimakkuuden koko ohjaimeesi, mukaanlukien tärinän säätö kullekin moottorille ja moottorin poiskääntö värinätoiminnon sulkemiseksi; (C) tehdä nopeita äänisäätöjä Ohjelman äänenvoimakkuusvalikkossa mukaanlukien voimakkuuden säätö 0%´sta 100%´iin, säätää voimakkuutta pelin ja chatin välillä, tehdä omat asetukset Sinun pelikuulokkeisiin mikrofonin säätimellä, vaientaa äänentoisto, mikrofoni, yksittäinen peli- ja chat-äänentoisto; (D) tehdä asetukset pelikokemukseesi hyötymällä kahdesta peliohjaimen monitoimisäätöpyörästä kuudella ohjelmoitavalla toiminnolla, joita voit säätää tai sulkea; (E) rakentaa profiili kaikille peleillesi tai suunnitella eri profiilit useille peleille; (F) visuaalisesti muuttaa asetuksiasi muiden Ohjelman toimintojen ja etujen lisäksi.

5. KÄYTÖN RAJOITUKSET: Sinä myönnät ja takaat, että Sinä et tule rikkomaan mitään tässä Sopimuksessa esitetyistä ehdosta ja määräyksistä, sekä lisäksi:

A. Sinä et tule, etkä salli, anna lupaa tai mahdollista minkään kolmannen osapuolen (i) yrittää purkaa ohjelmakoodia, takaisinmallintaa, purkaa tai muulla tavalla saada ohjelmakoodia Palveluista; (ii) tehdä muutoksia, sovituksia, parannuksia, lisäyksiä tai tehdä johdannaistuotteita Palveluista; (iii) käytä, kopioi, muunna, muuta tai siirrä Palveluja tämän Sopimuksen tai sovellettavien lakien ja säädöksien vastaisesti; (iv) vuokraa, liisaa, myy, uudelleenjakele tai alilisensioi Palveluja missään suhteessa; (v) poista, peitä, tai muuta tekijänoikeusmerkintöjä, tavaramerkkejä tai muita PDP´n tai muun osapuolen omistusoikeuksia; tai (vi) käytä mitään osaa Palveluista samanaikaisesti, kun käytät raskaita koneita tai olet muussa toiminnassa, jossa riittämätön huomio osaltasi saattaa aiheuttaa henkilövahinkoja, kuoleman tai omaisuusvahinkoa; ja

B.  Sinä et tule väärinkäyttämään Palveluja ja sekä hyväksyt että ymmärrät, että Palvelujen ”väärinkäyttö” sisältää, muttei tähän rajoittuen, Palvelujen käytön kaikella tavalla, joka (i) vaikuttaa muiden Palvelukäyttöön tai PDP´n kykyyn toimittaa Palveluja; (ii) rikkoo tekijänoikeuslakia, tavaramerkkiä tai muuta immateriaalioikeutta, paljastaa liikesalaisuuksia tai luottamuksellista tietoa rikkoen luottamuksellisuuden, salassapitosopimuksen tai -velvoitteen; (iii) on petollinen, laiton tai sisältää halventavaa tai laitonta tietoa, materiaalia tai kuvauksia; (iv), herjaa, häväisee, häiritsee, seurailee, uhkaa tai muulla tavalla rikkoo muiden laillisia oikeuksia tai on tungetteleva toisen yksityisyysoikeuksien suhteen; (vi) rohkaisee toimintaa, joka voi johtaa rikoksen tekoon tai voi aiheuttaa yksityisoikeudellisen kanteen; (vii) käyttää Palveluja laitteella ilman lupaa, riippumatta siitä onko se varastettu, hukattu tai luvaton laite; (viii) peukaloi yhteyttä tai  tekee luvattoman yhteyden Xbox konsoliin, PC-tietokoneeseen tai muuhun laitteeseen, jota et muutoin omista tai johon sinulla ei ole laillista käyttöoikeutta; (ix) liittyy minkä tahansa Palvelun osan uudelleenmyyntiin toiselle henkilölle tai osapuolelle; tai (x) levittää viruksia tai muuta tietokonekoodia, tiedostoja tai ohjelmia, jotka keskeyttää, tuhoaa tai rajoittaa minkään Xbox-laitteen tai PC-tietokoneen toiminnallisuutta; (xi) rikkoo mitään asiaa koskevaa lakia tai säädöstä.

C. Ylläolevan lisäksi, sitoudut, että et: (i) yritä pääsyä mihinkään yleisöltä suljetuille Palvelualueelle; (ii) lähetä mihinkään tarkoitukseen viruksia, matoja, tai minkäänlaista haitallista ohjelmaa; (iii) yritä  tunnustella, skannata, paljastaa tai kokeilla haavoittuvuuksia Palveluissa tai siihen liittyvissä palveluissa, systeemissä tai verkostossa tai murra mitään turva- tai varmennusmenetelmää.

6. PALVELUN RAJOITUKSET:  PDP ei takaa Palvelujen toimittamaa laatua, selkeyttä, tarkkuutta tai oikeellisuutta. Hyväksyt ja myönnät, että ne tulokset ja sisältö, jotka saat käyttämällä Palveluja, ei välttämättä ole oikein, ajoissa, luotettavaa tai hyvälaatuista. PDP´llä ei missään tilanteessa ole mitään vastuuta Sinulle tai kolmannelle osapuolelle tilanteessa, jossa yritetään palauttaa tai pyyhkiä dataa Xbox-konsolissasi tai PC-tietokoneessasi.

7. TURVALLISUUS: Palvelut on tarkoitettu vain Sinun henkilökohtaiseen käyttöön. Jos uskot, että Sinun Xbox-konsoli tai PC-tietokone on varastettu, Sinun tulee hakea apua paikallisista viranomaisilta. Lisäksi ymmärrät ja myönnät, että ohjelma ei välttämättä toimi oikein, saattaa sisältää virheitä ja on altis tietomurtoon, turmeltumiseen, vikaan tai häiriöön. Jos ohjelma toimii väärin, ei toimi, on tehty toimintakyvyttömäksi tai poistettu Sinun Xbox-konsolista tai PC-tietokoneelta joko ilman Sinun tietoa ja suostumusta tai niiden kanssa, Palvelut ja mitkään toiminnot eivät tule toimimaan. Sinä olet yksin vastuussa kaikista seuraamuksellisista vaateista, vastuista, menetyksistä tai vahingoista, jotka syntyy valtuuttamattomasta tiedon luovuttamisesta, henkilökohtaisen sisällön siirrosta tai käytöstä, datasta tai materiaalista talletettu laitteillesi mistään syystä, myös silloin, kun se tapahtuu virheestä Palveluissa tai Ohjelman toiminnan estosta tai poistamisesta joko ilman Sinun tietoa ja suostumusta tai niiden kanssa.

8. MAKSU:  Sinä sitoudut maksamaan kaikki palvelumaksut Palveluista, jos niitä on tililläsi, riippumatta siitä, oletko elektronisesti ladannut, asentanut tai käyttänyt ohjelmaa. PDP ei ole vastuussa mistään velvoitteista, menetyksistä tai vahingoista Palvelujen toiminnallisuuden puutteista, jotka ovat seurausta Sinun eräpäivään mennessä maksamattomista laskuista. PDP pidättää oikeuden muuttaa Palveluihin tai siihen liityviin palveluihin sovellettavista hinnoista valitsemanaan ajankohtana, ja tekee kohtuulliset yritykset antaa Sinulle tiedon tällaisesta muutoksesta etukäteen.

9. PALVELUJEN JA OHJELMAN OMISTUSOIKEUS: Sinä myönnät ja takaat, että (i) Palvelut ja tekijänoikeudet, patentit, tavaramerkit, kauppasalaisuudet ja muu näihin liittyvä immateriaalisen omaisuuden omistusoikeudet ovat ja tulevat säilymään PDP´n yksinomaisessa omistuksessa,  ja milloin asianmukaista myös sen lisenssinantajien omistuksessa; (ii) Ohjelman lähdekoodi ja oliokoodi sekä Ohjelman formaatti, hakemistot, tiedustelut, algoritmit ja rakenne ovat, ja tulevat säilymään, PDP´n yksinomaisessa omistuksessa,  ja milloin asianmukaista myös sen lisenssinhaltijoiden omistuksessa; (iii) Sinulle ei ole myönnetty mitään immateriaalista omistusoikeutta Palveluun tai mihinkään muuhun ohjelmaan, joka on toimitettu Palvelun yhteydessä, osallisuuden, estoppel-periaatteen tai muun lakiteorian perusteella; ja (iv) kaikki oikeudet, joita ei ole erityisesti myönnetty tässä sopimuksessa, PDP täten varaa ja pitää.

10. TAKUIDEN VASTUUVAPAUTUS: SINÄ NIMENOMAISESTI MYÖNNÄT JA HYVÄKSYT, ETTÄ SOVELTUVAN LAIN SALLIMASSA SUURIMASSA LAAJUUDESSA, SINUN PALVELUJEN KÄYTTÖ ON SINUN YKSINOMAINEN RISKI JA HARKINNANVARAISUUS. PALVELUT TOIMITETAAN ”SIINÄ KUNNOSSA KUIN ON” JA ”MILLOIN SAATAVILLA”-POHJALTA JA ILMAN MITÄÄN TAKUUTA MISSÄÄN MUODOSSA.

SUURIMPAAN SOVELTUVAN LAIN SALLIMAAN LAAJUUTEEN SAAKKA, PDP JA KUKIN SEN TOIMITTAJISTA JA LISENSSINHALTIJOISTA TÄTEN NIMENOMAISESTI KIELTÄÄ KAIKEN TAKUUVASTUUNSA JA KAIKENLAISET EHDOT, NIMENOMAISET JA OLETETUT, SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN VÄLILLISET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUS, SOPIVUUS TIETTYYN TARKOITUKSEEN, OIKEELLISUUS, LAATU JA  LOUKKAAMATTOMUUS.

PDP ja kukin sen toimittajista eivät anna mitään takuuta (i) Sinun nauttimien Palvelujen häiriöiden suhteen; (ii) että Palvelut ovat toimivia, jatkuvia, virheettömiä tai täyttävät vaatimuksesi; (iii) koskien Palvelujen tietoturvaa, luotettavuutta, laatua tai ajallisuutta; tai (iv) että virheet, tai viat Palveluissa korjataan. Kaikki sisältö ja materiaali, jonka imuroit Palvelujen käytön kautta on Sinun oman harkinnan varassa ja omalla riskillä ja Sinä yksin olet vastuussa vahingosta tai datan menetyksestä, joka tapahtuu Sinun Xbox-konsolissa tai PC-tietokonesysteemissä, tai minkälaisesta tahansa muusta menetyksestä, joka on seurausta Ohjelman tai muun sisällön imuroimisesta. Mikään neuvo, toiminta tai tieto, suullinen tai kirjallinen, jonka saat PDP´ltä tai miltä tahansa muulta osapuolelta tai Palvelujen kautta ei muodosta takuuta ellei erityisesti näin määrätty tässä Sopimuksessa. Sinä myönnät ja hyväksyt, että PDP ei välttämättä pysty tarjoamaan Ohjelmaa ja Palveluja lainkaan ilman edellämainittuja vastuuvapautuksia ja rajoituksia.

11. TÄMÄN SOPIMUKSEN RIKKOMINEN: PDP varaa oikeuden tutkia, luovuttaa kolmansille osapuolille, (tilapäisesti) estää pääsy ja/tai poistaa palvelimiltaan ja systeemeistään, ilman varoitusta, kaiken siirron, tiedostot tai tilit tai estää kenen tahansa pääsyn mihin tahansa osaan Palveluja, jos PDP päättelee, sen omassa harkinnanvallassa tai saatuaan toteennäytetyn ja pätevän valituksen, että Sinä rikot tätä Sopimusta tai toimit tavalla, joka rikkoo asiaan soveltuvaa lakia tai säädöstä.

12. VASTUUN RAJOITUKSET: SUURIMPAAN SOVELTUVAN LAIN SALLIMAAN LAAJUUTEEN SAAKKA EI PDP, SEN EMOYHTIÖ, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI TYTÄRYHTIÖT TAI MIKÄÄN LISENSSINANTAJA TAI TOIMITTAJA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN HENKILÖVAHINGOISTA, TAI MISTÄÄN ERITYISISTÄ, OHESSA SATTUNEISTA, ESIMERKILLISISTÄ, VÄLILLISISTA, RANKAISEVISTA TAI SEURAUKSELLISISTA VAHINGOISTA, SISÄLTÄEN MUTTA EI RAJOITTUEN LIIKETULOJEN TAI -VOITON MENETYKSEN, DATAN LÄHETYKSEN TAI VASTAANOTON EPÄONNISTUMISEN,LUOTTAMUKSELLISEN TIEDON MENETYKSEN, YRITYSKESKEYTYKSEN, YKSITYISYYDEN MENETYKSEN, DATAN KORRUPTOITUMISEN TAI MENETYKSEN, EPÄONNISTUMISEN SAADA TAI TALLENTAA VARMUUSKOPIO (TAI ARKISTOITU TIETO) TAI MINKÄ TAHANSA MUUN RAHALLISEN MENETYKSEN, JOKA MILLÄÄN TAVALLA SEURAA PALVELUJA TAI LIITTYY PALVELUIHIN, KOLMANNEN OSAPUOLEN SISÄLTÖÖN, PALVELUIHIN TAI TÄHÄN SOPIMUKSEEN LIITYEN KÄYTETTYIHIN OHJELMIIN TA TOIMINTOIHIN, RIIPPUMATTA SIITÄ, MITEN AIHEUTETTU, RIIPPUMATTA VASTUUTEORIASTA (SOPIMUS, VAHINKOVASTUU TAI MUUSTA) JA MYÖS SILLOIN, JOS PDP SEN EMOYHTIÖ, YHTEISTYÖKUMPPANIT TAI TYTÄRYHTIÖT TAI JOKIN LISENSSINANTAJA TAI TOIMITTAJA ON TEHTY TIETOISEKSI SELLAISTEN VAHINKOJEN MAHDOLLISUUDESTA. ILMAN EDELLÄOLEVAN KATTAVUUDEN RAJOITTAMISTA, PDP´N,  SEN EMOYHTIÖN, YHTEISTYÖKUMPPANIEN TAI TYTÄRYHTIÖIDEN TAI KAIKKIEN LISENSSINANTAJIEN TAI TOIMITTAJIEN KOKONAISVASTUU SINULLE, JOKA SYNTYY MINKÄÄN TÄMÄN SOPIMUSKOHDAN ALAISUUDESSA EI TULE YLITTÄMÄÄN MAKSUJA, JOTKA OLET TODELLISUUDESSA MAKSANUT PDP´LLE PALVELUPAKETIN YHTEYDESSÄ JA EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA YLITÄ KAHTASATAAVIITTÄKYMMENTÄ DOLLARIA ($250). YLLÄOLEVAT RAJOITUKSET, RAJAUKSET JA VASTUUVAPAUTUKSET OVAT VOIMASSA  SUURIMPAAN SOVELTUVAN LAIN SALLIMAAN LAAJUUTEEN SAAKKA.

Sinä myönnät ja suostut siihen, että PDP ei tule olemaan vastuussa mistään Palvelujen toiminnallisuuden virheistä, jotka aiheutuu Ohjelman tai Palvelujen asentamisesta, käytöstä, tai poistamisesta laitteessasi riippumatta siitä, onko se poistettu tai kytketty pois Sinun tai kolmannen osapuolen taholta ja sinun suostumuksellasi tai ilman.

13. VAHINGONKORVAUS: Sinä suostut takaamaan, korvaamaan, puolustamaan ja suojaamaan vahingolta PDP´tä, sen emoyhtiötä, yhteistyökumppaneja, tytäryhtiöitä tai kaikkia lisenssinantajia tai toimittajia, ja jokaista näiden osapuolten toimihenkilöä, johtajaa, työntekijää, edustajaa, agenttia, asianajajaa, lisenssinantajaa, sopimustyöntekijää, toimittajaa, näiden seuraajaa ja valtuutettua kaikilta vaateilta, kanteilta, menetyksiltä, vahingoilta, vastuilta, kaikenlaisilta kuluilta (sisältäen, mutta ei rajoittuen, kohtuulliset asianajajamaksut ja lakikulut) jotka johtuvat: (i) Sinun Palvelujen tai kolmannen osapuolen sisällön tai palvelujen lataamisesta tai käytöstä; (ii) Sinun tämän sopimuksen velvoitteiden rikkomisesta; (iii) Sinun kolmannen osapuolen oikeuksien loukkauksesta, mukaanlukien kaikki henkilökohtaiset tai yhteisölliset immateriaalioikeudet, hallintaoikeudet tai liikesalaisuudet, mikä tahansa tähän liityvä yksityisyys- tai kuluttajasuoja; (iv) minkä tahansa lain rikkomisesta; tai (v) Sinun huolimattomuudesta tai rikkomuksesta. Nämä velvoitteet säilyvät riippumatta Tämän sopimuksen irtisanomisesta, loppumisesta, peruutuksesta tai muutoksesta. PDP varaa oikeuden, ja Sinun kustannuksella, ottaa yksinomaisesti hoidettavaksi puolustuksen ja kontrollin asiassa, jossa Sinulla on velvoite vahingonkorvaukseen, ja Sinä suostut täyteen yhteistyöhön PDP´n puolustaessa asiaa.

14. KALIFORNIAN LAKI JA OIKEUSPAIKKA: Kaikkissa oikeusasioissa, sisältäen kiistat, oikeudet ja velvoitteet, jotka perustuvat tai liityvät tähän Sopimukseen tai Palveluihin, noudatetaan, tulkitaan, valvotaan Yhdysvaltain Kalifornian osavaltion lainsäädännön mukaisesti ilman huomiota lakien ristiriitaperiaatteille. Kaikkien kiistojen oikeuspaikka on Los Angeles-lääni, Kalifornia, Yhdysvallat.

15. SITOVA VÄLIMIESMENETTELY: LUE TÄMÄ VÄLIMIESSÄÄNNÖS HUOLELLISETI. SE VAIKUTTAA OIKEUKSIISI.

A. Useimmat huolenaiheesi tämän Sopimuksen ta Palvelujen suhteen voidaan käsitellä yksinkertaisesti ottamalla yhteys PDP´n Asiakaspalveluosastoon numerossa +1-800-331-3844 Yhdysvalloissa tai käymällä sivulla support.pdp.com asiakkaille Yhdysvaltain ulkopuolella. SIINÄ EPÄTODENNÄKÖISESSÄ TILANTEESSA, ETTÄ KIISTA TAI VAADE LIITTYEN ERIMIELISYYTEEN (”VAADE”) EI OLE MUUTEN RATKAISTU SUORIEN KESKUSTELUJEN KAUTTA, RIIPPUEN ASIAANLIITTYVISTÄ LAEISTA SE TULLAAN SITTEN RATKAISEMAAN LOPULLISELLA JA SITOVALLA VÄLIMIESMENETTELYLLÄ, JOTA HALLINNOI JUDICIAL ARBITRATION AND MEDIATION SERVICES, INC (”JAMS”) SEN SUJUVOITUJEN VÄLIMIESMENETTELYSÄÄNTÖJEN JA -MENETTELYTAPOJEN, TAI NÄIDEN MYÖHEMPIEN VERSIOIDEN (”JAMS SÄÄNNÖT”), MUKAISESTI. JAMS SÄÄNTÖJÄ NOUDATETAAN VÄLIMIESTEN VALINNASSA, PAITSI ETTÄ VÄLIMIEHEN TULEE OLLA KOKENUT ASIANAJAJA VALTUUTETTU TOIMIMAAN KALIFORNIAN OSAVALTIOSSA. KAIKKI KANTEET, JOTKA ON NOSTETTU TÄMÄN KAPPALEEN MUKAISESTI KÄSITELLÄÄN LOS ANGELES-LÄÄNISSÄ, KALIFORNIASSA.

B. Tämä Välimiesmenettelysäännös on tarkoitettu tulkittavaksi laajasti, ja se sisältää kaikki kiistat: (1) jotka perustuvat  tai liityvät millään tavalla tähän Sopimukseen tai Palveluihin tai suhteeseen Sinun ja Meidän välillä, riippumatta sittä perustuuko se sopimukseen, vahinkoon, säädökseen, petokseen, hämäykseen, tai johonkin muuhun; (2) jotka syntyi joko ennen kuin Sinä tai Me sitouduimme tähän Välimiesmenettelyyn tai Sopimukseen tai sen jälkeen, kun tämä Välimiesmenettely tai Sopimus on irtisanottu, ja (3) jotka tällä hetkellä ovat esitetyn ryhmäkanteen kohteena ilman sinun jäsenyyttä varmennettussa ryhmässä. Ylläolevasta riippumatta tämä Sitova Välimiesmenettelysäännös ei estä sinua nostamasta yksityistä kannetta ”Small Claims”-oikeudessa tai ilmoittamista millekään keskushallinnon, osavaltion tai paikalliselle hallinnon virastolle Sinun kiistasta. Nämä virastot tai yhteisöt saattavat pystyä hakemaan hyvitystä puolestasi.

C. EI RYHMÄKANNETTA JA VALAMIEHISTÖOIKEUDESTA LUOPUMINEN: SINÄ JA ME SOVIMME ETTÄ KUKIN VOI TUODA KANTEITA TOISIAAN VASTAAN VAIN YKSILÖNÄ JA EI KANTAJANA TAI JÄSENENÄ RYHMÄKANTEESSA MISSÄÄN ESITETYSSÄ RYHMÄSSÄ TAI VALTUUTETUSSA KANTEESSA. TÄMÄ SISÄLTÄÄ ESTON NOSTAA KANNE TAI OSALLISTUA KANTEESEEN RYHMÄVÄLIMIESMENETTELYSSÄ TAI KANTEESSA. SINÄ JA ME MYÖS SOVIMME LUOPUA OIKEUDESTAMME OIKEUDENKÄYNTIIN VALAMIEHISTÖN KANSSA.

D. Siinä tapauksessa, että joko vahvistuskannetta tai velvoittavia määräyksiä haetaan, tuo määräys voidaan myöntää vain siinä määrin kuin on välttämätöntä tuoda hyvitystä osapuolen yksilövaateelle.

16. EI JÄLKEENELÄVÄN OIKEUKSIA. Suostut siihen, että tilisi ei ole siirrettävissä ja kaikki oikeudet tiliisi päättyvät kuollessasi.

17. TIEDONANNOT: Käyttämällä Palveluja, Sinä myönnyt ottamaan vastaan kaiken kommunikaation, tiedonannot ja ilmoitukset Palveluun liittyen (yhdessä ”Tiedonannot”) kirjallisesti, SMS tai eletronisessa muodossa. Edellisen lisäksi, kaikki Tiedonannot Sinulta tai Sinun edustajalta PDP´lle tulee olla kirjallisia ja katsotaan annetuksi, kun käsin toimitettuna tai postitettuna tavallisen Yhdysvaltain Postin kautta, kirjattuna tai varmennettuna (certified) kirjeenä, tai lähetin välityksellä allaolevaan osoitteeseen tai muulla nimellä tai osoitteella, jonka PDP ilmoittaa Tiedonannon kautta.

Attn: Corporate / Legal Affairs
2300 W. Empire Avenue
Suite 600
Burbank, California 91504 (USA)

18. SEKALAISTA: Tämä Sopimus, paitsi mitä määrätään tässä Kappaleessa, muodostaa koko sopimuksen Sinun ja PDP´n välillä koskien Palveluja ja syrjäyttää kaiken aikaisemman tai tämänhetkisen ymmärryksen koskien tätä asiayhteyttä. Se että, PDP saattaa jättää valvomatta joitakin oikeuksiaan tai tämän Sopimuksen kohtia, ei merkitse näistä oikeuksista tai Sopimuskohdista luopumista. Jos jokin Sopimuskohta katsotaan pätemättömäksi tai lain vastaiseksi, niin tuo Sopimuskohta on tehoton vain sen pätemättömältä osalta, niin että loput Sopimuskohdasta ja kaikki muut tämän Sopimuksen kohdat pysyvät voimassa ja toimeenpantavissa.

Lataamalla ja käyttämällä Palveluja Sinä vahvistat sen, että olet lukenut, ymmärtänyt ja suostunut olemaan sidottu tähän Sopimukseen, mukaanlukien sen vastuurajoituksiin, vahingonkorvaus- ja välimiesmenettelykohtiin.

Jos et suostu tämän Sopimuksen ehtoihin ja edellytyksiin, älä käytä tai lataa Palveluja.

Performance Designed Products, PDP ja niiden vastaavat logot ovat Performance Designed Products LLC´n tavaramerkkejä ja/tai rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tässä esiintyvät tavaramerkit ovat niiden vastaavien omistajien omaisuutta.

TM ja © 2017 Performance Designed Products LLC. Kaikki oikeudet pidätetään.

Version T1(03.30.2017)